Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid: OndernemersReflector – Arjan Veerman

OndernemersReflector van Arjan Veerman is een online en offline businesscoach bedrijf voor directeuren en ondernemers.

OndernemersReflector geeft training, advies & coaching aan ondernemers (B-to-B) en directeuren om een succesvolle business op te zetten in de vorm van persoonlijke coaching (1-op-1) en groepscoaching.

Via mijn websites stel ik informatie beschikbaar over ondernemen en over mijn trainingsprogramma’s voor directeuren en ondernemers.

Daarbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • Duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doen ik via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • Wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch : 06- 51 33 06 01 (Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur) of via E-mail : info@ondernemersreflector.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van mijn website, gratis downloads en diensten laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik verwerk onderstaande gegevens.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op mijn websites gebruikt, kan ik de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

NAW-gegevens

Bedrijfsnaam

E-mailadres

Geslacht

IBAN

Informatie die je zelf invult in een open veld / contactformulier

Telefoonnummer

Doeleinden

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de mogelijkheid te bieden jouw opgevraagde gratis download te sturen.
 • Om je inschrijving voor mijn nieuwsbrief te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een InzichtSessie, InterimStartmotor of interesse in een van mijn programma’s.
 • Om jouw vragen te beantwoorden per e-mail of telefonisch.
 • Om mijn website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Ik geef de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten. 

Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorg ik er voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook kom ik hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval ben ik wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Ik voeg jouw persoonsgegevens toe aan groepen vanuit de verschillende webpagina’s van mijn website (zoals de gegevens uit je account, je aankopen in onze webshop of je gratis downloads). Ik neem deze informatie alleen ter kennis aan. In sommige gevallen zal ik je aanvullende informatie versturen om je te informeren over een aanbieding.

Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en je wachtwoord te wijzingen.

Onderaan de nieuwsbrief heb je de mogelijk om je af te melden voor mailings. Daarbij heb je de keuze om je volledig af te melden voor alle mailings of voor geselecteerde lijsten.


Je kunt ook contact opnemen met mij via de volgende gegevens:

Telefonisch 06 – 51 33 06 01 op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur of per E-mail info@ondernemersreflector.nl

Tot slot:

Tenslotte wil ik je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 22 mei 2018